Fritt val hemtjänst (LOV)

Hässleholms kommun har fr.o.m. 1 september 2010 infört Fritt val i hemtjänsten. Det innebär att du som har blivit beviljad
en tjänst kan välja att få insatserna utförda av kommunen eller av ett serviceföretag, som blivit godkänt av kommunen.

Din biståndshandläggare kan ge dig aktuell information om vilka valmöjligheter som finns inom det område du bor i.

Du har alltid möjlighet att byta utförare. Alla val och omval sker via din biståndshandläggare.

Så här väljer du
I samband med att du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare informeras du om vilka utförare du kan
välja mellan. Bistånds- handläggaren kontaktar den utförare du valt som sen kontaktar dig. Även du som redan har ett beslut
kan byta utförare när du vill.

Insatser och tider
Serviceinsatserna t.ex. städning, tvätt och inköp utförs på vardagar mellan kl. 09.00-17.00 mån-fre eller enligt överenskommelse.

Avgifter

Din hemtjänstavgift är densamma oavsett om du väljer kommunens hemtjänst eller något serviceföretag. Det är kommunen som
skickar faktura på avgiften oavsett vem som utför hemtjänsten.

Tilläggstjänster
Företag kan erbjuda tilläggstjänster, d.v.s. tjänster utöver de biståndsbeviljade insatserna. Om du vill köpa tilläggstjänster beställer
och betalar du dessa direkt till företaget enligt företagets priser.