Priser

Veckostäd
312 kr/timme + moms vilket innebär 390 kr/timme för kunden. Rut-avdrag på 50% av den sammanlagda summan
dras av direkt på fakturan. Kunden betalar således endast 50% av kostnaden.

Milersättning tillkommer med 30 kr/mil för uppdrag utanför Hässleholms tätort (ingår inte i Rut-avdraget).

Minsta debiteringstid 1 timme.

Enstaka städ eller storstädning
312 kr/timme + moms vilket innebär 390 kr/timme för kunden. Rut-avdrag på 50% av den sammanlagda summan
dras av direkt på fakturan. Kunden betalar således endast 50% av kostnaden.

Milersättning tillkommer med 30 kr/mil för uppdrag utanför Hässleholms tätort (ingår inte i Rut-avdraget).

Minsta debiteringstid 1 timme.

Flyttstäd
Prisintervall från 35 kr/kvm.

Faktorer som påverkar priset är:
Vilken typ av bostad det gäller.
Sanitära förhållanden.

Tilläggstjänster som till exempel fönsterputsning tillkommer med 312 kr/timme + moms vilket innebär 390 kr/timme
för kunden. Rut-avdrag på 50% av den sammanlagda summan dras av direkt på fakturan. Kunden betalar således
endast 50% av kostnaden.

Milersättning tillkommer med 30 kr/mil för uppdrag utanför Hässleholms tätort (ingår inte i Rut-avdraget).

Minsta debiteringstid 1 timme.

Snöröjning
312 kr/timme + moms vilket innebär 390 kr/timme för kunden. Rut-avdrag på 50% av den sammanlagda summan
dras av direkt på fakturan. Kunden betalar således endast 50% av kostnaden.

Milersättning tillkommer med 30 kr/mil för uppdrag utanför Hässleholms tätort (ingår inte i Rut-avdraget).

Minsta debiteringstid 30 minuter.

Trädgårdsskötsel
312 kr/timme + moms vilket innebär 390 kr/timme för kunden. Transport och bortforsling av trädgårdsavfall
tillkommer med 30 kr/mil (ingår inte i Rut-avdraget). Kunden betalar således endast 50% av kostnaden.

Milersättning tillkommer med 30 kr/mil för uppdrag utanför Hässleholms tätort (ingår inte i Rut-avdraget).

Minsta debiteringstid 1 timme.

Privat hemtjänst
312 kr/timme + moms vilket innebär 390 kr/timme för kunden.

Milersättning tillkommer med 30 kr/mil för uppdrag utanför Hässleholms tätort (ingår inte i Rut-avdraget).

Minsta debiteringstid 1 timme.