Snöröjning

Snöröjning erbjuds till privatpersoner på deras tomt i direkt anslutning till huset. Röjningen utförs enligt en
turlista som upprättas efterhand som kunden gör bokningen. Akut snöröjning kan eventuellt ske i mån av tid.

Vi står för snöröjningsredskapen.

Minsta tid för debitering är 30 minuter.