Städ

Veckostäd
Veckostädning är regelbunden vardagsstädning under en period av minst 3 månader (kontrakt skrivs
på minst 3 månader eller mer). Kunden väljer själv hur ofta den vill ha städat. Exempel 1 gång/veckan,
1 gång/varannan vecka eller 1 gång/månad osv. Hur lång tid arbetet tar varierar på grund av hur stor
bostaden är eller hur omfattande städningen är. Vi inleder med ett kostandsfritt besök hos kunden där
vi upprättar en checklista som sedan följs vid varje städtillfälle.

I veckostäd finns även möjlighet att få hjälp med tvätt och klädvård. Önskas endast denna tjänst går det bra.

Kunden står för dammsugare och mopp med tillbehör medan vi står för rengöringsmedel och avtorkningsdukar.

Enstaka städ eller storstädning
Tjänsten är en beställning av städning vid ett tillfälle. Vi inleder med ett kostnadsfritt besök hos
kunden där vi upprättar en checklista som sedan följs vid städningstillfället.

Vi står för alla städningsredskap och rengöringsmedel.